Przedstawiamy krótkie spoty telewizyjne oraz filmy promujące klasy sportowe i profilowane w lubelskich szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.